top of page

VÅRE AVBESTILLINGSVILKÅR

Avbestilling av tid må skje senest 24 timer før avtalt tid. 

VENNLIGST ORIENTER DEG OM VÅRE AVBESTILLINGSVILKÅR OG AVBESTILLINGSFRISTER FØR DU BESTILLER TID:

 

Hvordan avbestille tid

Vi ber om at avbestilling skjer via epost til  indisk.emporium@yahoo.com  eller SMS til 902 737 17. Merk at telefonen ikke kommer på lørdager etter kl 17.00, søndager og helligdager så hvis du må avbestille på slike dager ber vi om det skjer via epost  slik at vi mottar beskjeden i tide.

Ved for sen avbestilling 

Hvis du ikke avbestiller innen fristen eller ikke møter opp til bestilt tid vil du bli fakturert for full pris av det du har bestilt. Faktura sendes på epost, merk at forfallsdato vil være påfølgende dag. Ved betalingsunnlatelse av faktura vil den bli videresendt til inkasso for innkreving jmfr, norsk lovgiving.

Sykdom

Hvis du avbestiller etter fristen og årsaken er sykdommen vil du likevel faktureres for det du har bestilt, men kun 50%. Om du kan  vise til legedokumentasjon  vil vi ikke fakturere deg.

 

Hvis du blir forsinket

Det kan hende at behandlingen ikke kan gjennomføres, eller at den kun blir delvis utført, dersom du er forsinket til tidspunktet du har bestilt tid. Tiden må likevel gjøres i sin helhet uansett hva som er forårsaket forsinkelsen. Beregn god tid i trafikken!

 

Endring av time etter fristen

Hvis du endrer bestillingen mot en annen type behandling etter fristen må du fortsatt betale prisen for den opprinnelige behandlingen dersom den var mer kostbar. Hvis du har bestilt flere behandlinger i ett, men avbestiller noen av behandlingen etter fristen må du fortsatt betale for alle behandlingene som opprinnelig var bestilt.

bottom of page